Zbor za publiko

Področje: ,

Foto: Matevž Peršin

Serija javnih diskusij v organizaciji zavoda Bunker, Maske,  društva Mesto žensk in Vie Negative.

Zbor za publiko je serija javnih diskusij, na katerih se ustvarjalci skupaj z gledalci sodobnih scenskih umetnosti sprašujemo zakaj nas gledati. Zbor želi povezati ustvarjalce ljubljanske neodvisne scene v najelementarnejšem skupnem imenovalcu, ki konstituira smisel našega početja – to je gledalec. Na vsakem zboru bomo diskutirali o aktualnih uprizoritvah na ljubljanski neodvisni sceni in to z namenom, da formiramo prostor reflektirane diskusije in dialoga o tem, kar smo gledali, kako smo gledali in kaj smo videli. Vzpostaviti želimo odprt pretok izključno gledalskih izkušenj, mnenj, refleksij in pričakovanj. Pri tem ne gre za to, ali so te predstave vrhunske ali povprečne, ne gre za ocene in klasifikacije, ne gre za prezrte ali razvpite, gre za to, da odpremo prostor za razliko med tistim, kar smo gledali in kar smo videli – gre za našo gledalsko predstavo o predstavi.

Naše prepričanje je, da je Ljubljana izjemno bogato in nadpovprečno produktivno središče sodobnih scenskih praks. Kljub relativno velikemu številu skupin in posameznikov z izvirnimi in učinkovitimi ustvarjalnimi postopki, ki jih uspešno potrjujejo tudi na evropskih prizoriščih, pa ljubljanska neodvisna scena do danes svoje raznovrstne ustvarjalne prakse še ni uspela povezati in združiti na višji ustvarjalni potenci. Z zborom želimo sprožiti, vzpostaviti in vzdrževati povezave med raznorodnimi scenskimi praksami, ki gravitirajo v polje sodobne neodvisne scenske umetnosti, in reflektirano profilirati našo uprizoritveno prakso, z ambicijo, da bi enkra v prihodnosti mogoče postala prepoznavna kot “ljubljanska neodvisna scena”.

Zbor za publiko #1, 5. julij 2013
Govorci: Bojan Jablanovec, Katarina Stegnar, Grega Zorc, Vito Weis (Via Negativa), Teja Reba, Loup Abramovici (Društvo za sodobni ples Slovenije), Simon Belak, Zala Sajko, Jurij Smrke (G-Fart), Janez Janša, Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Martina Ruhsam (Maska), Samo Selimović (Bunker)

Zbor za publiko #2, 15. junij 2014
Govorci: Marko Bratuš, Simon Belak, Katarina Stegnar, Lana Zdravković & Nenad Jelesijević, Jedrt Jež Furlan

Zbor za publiko #3, 22. junij 2015
Moderatorji: Bojan Jablanovec, Janez Janša, Teja Reba, Tamara Bračič Vidmar

Zbor za publiko #4, september 2015 – junij 2016
Moderatorka: Jedrt Jež Furlan

Zbor za publiko #5, oktober 2016 – junij 2017
Moderatorka: Jedrt Jež Furlan

Zbor za publiko #6, januar – junij 2018
Moderatorka: Katarina Stegnar

Zbor za publiko #7, januar – junij 2019
Moderatorka: Katarina Stegnar

Skozi pomladni del sezone 2017/2018 bomo na različnih ljubljanskih prizoriščih organizirali predvidoma štiri Zboroe za publiko, ki bodo potekali takoj po predstavah. Z gledalci, ki si bodo tisti večer ogledali predstavo, bomo izmenjali gledalske izkušnje, občutke in refleksije o tem, kakšno razmerje je predstava vzpostavila z nami, kaj smo videli in kako smo gledali, kaj je vzbudilo našo pozornost, kakšna so bila naša pričakovanja … Besedo bomo imeli izključno gledalci.

Fotografije

Foto: Matevž Peršin