Delo v procesu

Lotevamo se intenzivne raziskave gibanja s stvarnimi in “nestvarnimi” elipsami, ki vabijo v lepoto in napeto norost svojih notranjih razmerij. Vsaka elipsa namreč sestoji iz dveh samosvojih notranjih fokusov in konstantno menjajočih se razmerij med njima. Privlačna definicija za marsikatero realnost, v katero smo vpeti.

V današnjem času je življenje polno mreženj, družabnih, družinskih, prijateljskih, poslovnih, birokratskih… Ključne pa niso le povezave, ampak tudi praznine. Mreže namreč ni brez luknje – praznine, ki jo mreža sicer zaobjema, nikoli pa popolnoma ne pokriva.

Kako si zamisliti/razumeti to praznino? Ali je praznina točka, ki jo mreža povezuje, ali pa je pravzaprav mrežno polje tisto, ki točke vsakič postavlja v nekoliko drugačno konstelacijo? So mreže, njihove točke ali praznine tisto, kar nas giblje, ali jih gibljemo mi sami?

ideja & vodenje procesa: Mateja Bučar
kreacija giba & ples: Maja Kalafatič, Kaja Lorenci, Bojana Mišič, Nina Pertot
projekcija v procesu: Vadim Fishkin
izbor glasbe: Marko Trstenjak, Brane Zorman

produkcija: DUM društvo umetnikov
producentka: Sanja Kuveljić
koprodukcija: Bunker Ljubljana / Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Zavod ZET
projekt so podprili: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo
zahvala: Nataša Fifolt, Dijaški dom Polj


Predstava Procesiranje je prikazana v okviru iniciative Evropska noč gledališč.