Jana Menger & Rok Vevar: MERILCI BREMEN

Področje:
12. 1. 2019 20:00 13. 1. 2019 20:00

Predstava Merilci bremen je serija relacijskih koreografskih situacij, ki temeljijo na ritmičnih, prostorskih, telesnih in kinetičnih soodvisnostih plesalk. Tudi v primerih, ko se plesno gradivo osamosvoji, je vanj vselej odtisnjeno še neko drugo telo. Ali vsaj njegov prostor. Naše telo nikoli ni eno, ampak vselej mnoštvo, posledica, izid in možnost različnih množin in odnosov s časom, prostorom, drugimi telesi in premiki. Kompozicijo Merilcev bremen strukturirajo akumulacijski in variacijski postopki, pri čemer se razmerja med posameznostjo in skupnim, med individualnim in mnoštvenim skušajo premikati hkrati v materialnih (telesnih), kinetičnih in motivacijskih (socialnih) pomenih.

Breme iz naslova izhaja iz povsem telesnih izhodišč, ki pa imajo vselej hkrati tudi svoje eksistencialne in socialne pomene. Popolna izpostavitev telesa sili gravitacije (tlem ali suspenzu) je pretvorba telesa v čisto breme. Če želimo gibanje, moramo proizvesti upor. Vsaka postavitev dveh ali več teles v odnos pa tako v materialnem, kakor tudi eksistencialnem ali socialnem smislu nujno pomeni tudi porazdelitev bremen. V Merilcih bremen so elementi kinetičnega motorja plesnih gradiv prav načini porazdelitev bremen. Zanimali so nas prehodi, v katerih koreografska kompozicija prehaja v neko nulto stopnjo družbene kompozicije.

Koreografija: Jana Menger
Koncept: Rok Vevar
Ples: Veronika Valdes, Tajda Podobnik, Tini Rozman, Maša Hawlina, Neža Blažič, Neja Jeršin, Špela Šafarič, Andreja Vezovnik, Manca Kaliman
Glasba: Matevž Kolenc
Oblikovanje svetlobe: Andrej Hajdinjak
Produkcija: Flota, zavod, Murska Sobota, Flota, Ljubljana
Koprodukcija: Bunker, Ljubljana
S podporo: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

Vstopnice: 10 EUR, 7 EUR (dijaki, študentje, upokojenci)
Rezervacije in informacije: info@bunker.si, 051 269 906