Maria Lucia Cruz Correia: OBDOBJE POSTANTROPOCENA: EVOLUCIONARNA PERSPEKTIVA PRIHODNJE ZAKONODAJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH

maria lucia nao-petroleo#DSCF6097 (3)Foto: arhiv Marie Lucie Cruz Correie

Sobota, 27. avgust, 17.00–18.30
Mestna občina Ljubljana, velika sejna dvorana

Smo ljudje za vedno spremenili planet? Potrebujemo novo zakonodajo za prilagoditev dobi po antropocenu? In če shemo apliciramo na pravo, če bi lahko predlagali nov pravni red glede okolja in narave: če je »zločin« ekocid, kdo bi bile žrtve? Ljudje ali neljudje? Kdo so storilci? Kdo priče? Kako bi lahko v prid reševanju ekološke krize spremenili zakonodajo?

Maria Lucia Cruz Correia bo skupaj s Katjo Eman razmišljala o možnem izstopu iz antropocentričnega diskurza v pogovoru o legalnem vidiku. Zakonodaja je oblika družbene pogodbe, dogovora. Ampak najbrž je čas za nov dogovor – če neljudje nimajo glasu (vsaj ne takšnega, ki bi ga ljudje lahko slišali), kako skleniti nov dogovor? Kdo vzpostavi nova razmerja in njihovo regulacijo z zakonom?

Portugalska umetnica Maria Lucia Cruz Correia je diplomantka grafičnega oblikovanja ter magistrica naprednih uprizoritvenih in scenografskih študij, trenutno vpisana na podiplomski program umetnosti, medijev in multimedijev Transmedia na visoki šoli za umetnost LUCA. Njeno delo zaznamuje posluh za okoljske tematike, ki se jih pogosto loteva v sodelovanju s profesionalci zunaj krogov umetnosti, največkrat znanstveniki in aktivisti. V njenih projektih so v središču pozornosti potenciali za temeljne spremembe: v iskanju utopične zdravitve predlaga akcije, ki se stapljajo s kliničnimi vprašanji o naravi človeške izkušnje. Razvija taktike participatornega performansa ter ustvarja lastne platforme za skupno artikulacijo radikalnega mišljena o celjenju, sobivanju in soudeležbi.

film Seventh Son 2014 download