Crvena: IZREDNO STANJE

crvena_warin the house_foto zoran kanlić

Foto: Zoran Kanlić

Petek, 26. avgust, 17.00–18.00
Projektni prostor DUM

Nestabilnost in negotovost se kažeta kot trenutno univerzalni stanji sodobnega človeškega obstoja. Z Naomi Klein v mislih lahko trdimo, da se je izredno stanje razširilo iz postkatastrofičnega preurejanja političnih mitologij in razmerij moči v razumevanje, da je sedanje stanje stvari drugačne narave in se hrani v bolj splošnih spremembah skupnosti. Eden izmed načinov, ki bi lahko opisal stanje, je erozija družbenih ureditev, ki so temeljile na ureditvah nacionalnih držav. Čeprav je država še vedno dominantna ureditev, se vedno bolj kaže kot nemočna pri vzdrževanju reda. Zato so družbe in posamezniki v družbenih odnosih vedno bolj izpostavljeni prekarnosti in fluidnosti. V tem prikritem predavanju bomo z različnimi metodami raziskali možne in protiintuitivne poti, kako bi lahko na novo vzpostavljali družbene odnose in kako bi lahko te procese uporabili kot silo za spremembe in emancipacijo ter tako nadomestili konservativizem in nasilje, ki sta se artikulirala kot parametra sedanjih prevladujočih odgovorov na trenutne izzive.

Crvena (Rdeča) je bosanski kolektiv, ki deluje na poroznih terenih aktivizma, teorije, feminizma, umetnosti, publiciranja in skupnega dela.

»To ni zgodba o revoluciji, politični stranki, šminki ali kaj jaz vem. CRVENA RDEČA je edina prava barva in hkrati prva barva, ki jo je človek odkril. RDEČA je barva krvi in ognja, močnih čustev, ljubezni in barva alarma. RDEČA je prav tako barva moči in energije, ki jo občutimo vsakič, ko delamo skupaj. In tako so se pod imenom Društvo za kulturo in umetnost CRVENA zbrale umetnice, zgodovinarke kulture, feministke, kustosinje, fotografinje, inženirke, ekonomistke, pesnice, pevke, novinarke, glasbenice in DJ-ke, pisateljice, sociologinje, aktivistke in vseh takšnih vrst Bosanke in Hercegovke.« (Danijela Dugandžić Živanović).