Tony Chakar: O MOŽNOSTIH, ODUČENJU, RAZVELJAVITVI

26. 8. 2016
11:00 - 13:00

The Dialogue that is Us (Tony Chakar - 2013)

Foto: arhiv Tonyja Chakarja

Petek, 26. avgust, 11.00–13.00
Sindikalna dvorana Elektra Ljubljana

V kakofoniji političnih ideologij in narativov včasih omahujemo, kaj verjeti, kako strukturirati svoj svet. Ampak morda iščemo red ali celo »resnico« in posledično tudi rešitve težkih situacij na napačni osnovi. Namesto iskanja prave ideologije, pravega narativa, mitologije, ki bo ustrezala našemu vrednotnemu sistemu, moramo razsuti vse in začeti na novih temeljih. Kako lahko »novo« vznikne iz nenehnega ponavljanja »starega«? Če v tem kontekstu razmišljamo o umetnosti: mogoče je čas, da o umetnosti nehamo misliti kot o ogledalu družbe, kot generatorju novih narativov, in mislimo umetnost kot del sistema, ki je zgrajen na napačnih temeljih. In njen potencial leži v zanikanju vsega znanega. Predavanje bo alegorično, Chakar bo svojo misel razvil iz analize Fairuzove navidezno romantične pesmi.

Tony Chakar je libanonski arhitekt, umetnik in pisec. Pripada generaciji libanonskih umetnikov in mislecev, katerih razmislek o konfliktih današnjega sveta vznika iz razumevanja, kako gledamo, kako smo naučeni, da vidimo, in kako se lahko odučimo stvari, ki smo jih naučeni. Njegova platforma je spomin kot performativna praksa. Chakarjevo delo poskuša presegati tradicionalni arhitekturni fokus z vključevanjem literature, filozofije in teorije.

Pogovor po predavanju bo moderiral: Istvan Szakats