Inštitut za delavske študije – 19. letnik

Področje:

IDŠ 19 letnik mala

19. letnik: Produktivnost

V Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana že tradicionalno gostimo predavanja Inštituta za delavske študije. Letos bo potekal 19. letnik predavanj, ki bo posvečen temi produktivnosti. Predavanja bodo do aprila potekala vsak četrtek ob 19.00 v sindikalni dvorani pri Stari mestni elektrarni.

Med drugimi bodo predavali: David Harvie, Chris O’Kane, Benjamin Noys, Christoph Henning, Tibor Rutar, Primož Krašovec, Urban Sušnik, Samo Tomšič, Lea Kuhar, Uroš Kranjc, Simon Hajdini

Še v vsaki družbeni ureditvi so morali posamezniki in posameznice za ohranitev lastnih življenj producirati svoja življenjska sredstva, kar pomeni, da se nekakšna »produktivnost« nahaja v samem temelju preživetja tako posameznikov in posameznic kot človeške vrste v celoti. Zdi pa se, da se danes »produktivno« bolj ali manj enači s »dobičkonosno« in je s tem postalo predvsem sredstvo ideološke legitimacije najrazličnejših političnih in zasebnih interesov. Pod imperativom »družbe produktivnosti« se krči socialno državo, privatizira »potraten« javni sektor, fleksibilizira »togi« in »nazadujoči« trg delovne sile ter širi ideologijo »človeškega kapitala«, po kateri vsak korak v življenju dojemamo kot investicijo za prihodnost oz. kot »naložbo vase«. Če to želimo ali ne, moramo pri vsaki odločitvi upoštevati predvsem kriterij »kaj se splača« (pa naj se gre za izbiro hrane ali izobrazbe), saj se nam takšna odločitev kaže kot edina »racionalna«.

V letošnjem letniku se bodo predavatelji lotili kritične analize koncepta produktivnosti in njegove vloge v kapitalističnem produkcijskem načinu. Skozi historično analizo in teoretsko intervencijo bodo sprva analizirali razmerje med produktivnostjo in različnimi produkcijskimi načini, nato pa preko različnih marksističnih diskurzov kritično reflektirali koncept produktivnosti znotraj kapitalističnega produkcijskega načina. Pri tem se bodo osredotočili na vprašanje opredelitve produktivnosti v produktivni in reproduktivni sferi družbe; kritično analizo diskurza produktivnosti na levici in desnici; kritiko različnih ideologij produktivnosti, povezanih z nenehno ekonomsko rastjo kot pogojem človeške blaginje in družbenega napredka; vlogo teorij produktivnosti znotraj imperialističnih politik, diskurz produktivnosti skozi post-keynsovsko kritiko in tako dalje.

1. predavanje: 28. januar ob 19.00
Tibor Rutar: Produktivnost dela nekoč in danes: od lastninskih odnosov k družbeno-razvojnim vzrocem

2. predavanje: 4. februar ob 19.00
David Harvie: Productivity and the War over Measure: Wealth, Value and Values

3. predavanje: 11. februar ob 19.00
Uroš Kranjc: Produktivnost v luči zasebne lastnine in tehnologije ter izključene množice

4. predavanje: 18. februar ob 19.00
Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

5. predavanje: 25. februar ob 19.00
Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

6. predavanje: 10. marec ob 19.00
Christoph Henning: Produktivnost: Kontroverzen pojem v zgodovini politične ekonomije in kritične teorije

7. predavanje: 17. marec ob 19.00
Chris O’Kane: Porečevljenje in kritična teorije družbe: Produkcija, Reprodukcija, Kriza

8. predavanje: 24. marec ob 19.00
Samo Tomšič: Produkcija zavoljo produkcije – proizvajanje kapitalistične subjektivnosti

9. predavanje: 31. marec ob 19.00
Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

10. predavanje: 6. april ob 19.00
Benjamin Noys: POŠASTNOST ABSOLUTNE PRODUKCIJE: Akceleracionizem in kapitalizem

Več informacij: www.delavske-studije.si