18. letnik Inštituta za delavske študije: KAPITALISTIČNA DRŽAVA

Področje: ,
19. 5. 2015 19:00

Sindikalna dvorana Elektra Ljubljana (vhod Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana)

Številne tradicije teorije države, ki so se razvile znotraj horizonta historičnega materializma, so bile vpete bodisi v razpravo o bazi in nadstavbi in s tem reducirane na ekonomizem bodisi je bila v njih država razumljena kot orodje v rokah vladajočega razreda,

pri čemer je bila upoštevana zgolj razredna delitev družbe, ne pa tudi posebna socialna forma, v kateri se razredi nanašajo drug na drugega. Teoretsko in politično produktivno je lahko pojmovanje države, ki se distancira od obeh gornjih razumevanj in v raziskavi poišče bistvene značilnosti meščanske države kot posebne politične oblike za posredovanje družbenih zawww.

Več informacij: www.delavske-studije.si
Vstop prost!