Kontakt

Bunker, Ljubljana

Slomškova 11
SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 5 971 00 01
fax: +386 1 231 44 92
bunker@siol.net

Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana (SMEEL)

Slomškova 18
SI – 1000 Ljubljana

Prodaja kart:

Rezervacije in informacije: bunker@siol.net 051 269 906
Nakup kart: uro pred dogodkom pri blagajni SMEEL//

matična številka: 1243667
ID za DDV: SI33225338
številka bančnega računa: 02010 – 0050397092, pri NLB, Trg republike 2, Ljubljana